• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
固定①区

117期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(1)-按落球顺序
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:蛇√√√
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:龙×××
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:羊√√√
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:鸡√√√
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:羊√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:龙√√√
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:狗√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:猪×××
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:蛇√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:鸡√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(2)-按落球顺序
105期33兔 -25猪 -24鼠 -23牛 -05羊 -31蛇 -T07杀:羊√√√
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:蛇√√√
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:虎×××
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:羊√√√
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:鸡√√√
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:羊√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:牛√√√
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:狗√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:兔√√√
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:蛇√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:羊√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(3)-按落球顺序
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:蛇√√√
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:鼠√√√
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:羊√√√
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:猴√√√
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:羊√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:狗×××
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:狗√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:猪×××
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:蛇√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:猴√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(4)-按落球顺序
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:蛇√√√
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:狗√√√
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:羊√√√
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:猪×××
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:羊√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:猴√√√
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:狗√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:龙√√√
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:蛇√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:龙√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(5)-按落球顺序
102期04猴 -44龙 -29羊 -03鸡 -18马 -41羊 -T39杀:鸡√√√
103期08龙 -43蛇 -07蛇 -25猪 -45兔 -12鼠 -T13杀:兔√√√
104期43蛇 -49猪 -12鼠 -28猴 -13猪 -11牛 -T47杀:猴√√√
105期33兔 -25猪 -24鼠 -23牛 -05羊 -31蛇 -T07杀:羊√√√
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:猴√√√
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:虎×××
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:马×××
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:鸡√√√
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:猪√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:牛√√√
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:马√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:兔√√√
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:牛√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:羊√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(6)-按落球顺序
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:猴√√√
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:狗√√√
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:马×××
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:猪×××
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:猪√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:猴√√√
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:马√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:龙√√√
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:牛√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:龙√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?
上期算出下期平特杀一肖稳定ag游戏官方网址|HOME(7)-按落球顺序
106期28猴 -07蛇 -19蛇 -04猴 -12鼠 -01猪 -T43杀:鼠×××
107期12鼠 -26狗 -20龙 -30马 -22虎 -36鼠 -T02杀:马×××
108期44龙 -08龙 -17羊 -42马 -39鸡 -34虎 -T07杀:羊√√√
109期42马 -28猴 -39鸡 -44龙 -03鸡 -40猴 -T37杀:鸡√√√
110期06马 -44龙 -17羊 -49猪 -46虎 -45兔 -T41杀:猪√√√
111期03鸡 -27鸡 -20龙 -46虎 -11牛 -02狗 -T04杀:龙√√√
112期48鼠 -07蛇 -02狗 -18马 -10虎 -03鸡 -T33杀:虎√√√
113期12鼠 -19蛇 -13猪 -15鸡 -45兔 -01猪 -T44杀:鸡√√√
114期23牛 -36鼠 -43蛇 -35牛 -47牛 -13猪 -T16杀:蛇√√√
115期10虎 -37猪 -27鸡 -42马 -29羊 -16猴 -T44杀:羊√√√
116期19蛇 -18马 -45兔 -21兔 -14狗 -47牛 -T49杀:兔√√√
117期平特杀一肖:杀:兔?


声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛