• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集②区

117期【百事可乐】统计生肖数据

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
方案一:
9001-9020 ★★★★★★★★★★☆★★★★★★★★★
9021-9040 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ★★★★★★☆★★★★★★★★★★★★★
9101-9120 ☆★★★★★★★★★★★★★☆★

提交:猴
=================================================
方案二:
9001-9020 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9021-9040 ★★★☆★★★★★★★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9101-9120 ★★★★☆★★★★★★★★★★★

提交:鼠
=================================================
方案三:
9001-9020 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9021-9040 ★☆★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ☆★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆
9101-9120 ★★★★★★★★★★★★☆★★★

提交:羊
=================================================
方案四:
9001-9020 ★★★★★★★☆★★★★★★★★★★★★
9021-9040 ★★★★★★★★★☆★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9101-9120 ★★★★★★★★★★★★★★★★

提交:鼠
=================================================
方案五:
9001-9020 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9021-9040 ★★★★★★☆★★★★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★☆★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9101-9120 ★★★☆★★★★★★★☆★★★★

提交:马
=================================================
方案六:
9001-9020 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9021-9040 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ★★☆★★★★★★★★★★★★★★★★★
9101-9120 ★★★★★★★★★★★★★★★★

提交:蛇
=================================================
方案七:
9001-9020 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9021-9040 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9041-9060 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9061-9080 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
9081-9100 ★★★★★★★★★★★☆★★★★★★★★
9101-9120 ★★★★★★★★★★★★★★★★

提交:龙
=================================================

【2019117期】【百事可乐】统计生肖数据:
〖共7肖 平均每肖杀0.58次〗
〖共00次〗 牛,虎,兔,鸡,狗,猪,[共6肖]
==========> 平均每肖杀0.58次 <==========
〖共01次〗 龙,蛇,马,羊,猴,[共5肖]
〖共02次〗 鼠,[共1肖]xxx

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛