• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集②区

117期??天空上错杀1码统计

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
115期 天空上错杀1码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【11行数据 总202码 平均4.12次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:34, =1码'
共1次:40,48, =2码
共2次:03,16,21,41,46, =5码
共3次:09,20,33,36,38,★44,45, =7码
共4次:10,12,22,25,26,27,28,29,30,32,39,47, =12码
共5次:01,04,05,06,07,08,11,14,19,23,31,35,37,42,43,49, =16码
共6次:13,15,18, =3码
---------------------------------
共7次:17,24, =2码 xx
共9次:02, =1码.xx

116期 天空上错杀1码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【11行数据 总221码 平均4.51次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:11,18,45,48, =4码'
共2次:09,16,24, =3码
共3次:19,37,39,42,43,44, =6码
共4次:02,04,08,17,26,31,32,33,35,38,46,47, =12码
共5次:03,06,14,15,21,25,27,29,30,34,40,41,★49, =13码
共6次:10,13,20,23, =4码
---------------------------------
共7次:07,22,36, =3码 xx
共8次:12, =1码 xx
共9次:01,05,28, =3码.xx


117期 天空上错杀1码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【13行数据 总173码 平均3.53次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:12,45, =2码'
共1次:03,17,34,41, =4码
共2次:05,06,14,21,23,31,42,44,46, =9码
共3次:04,07,09,13,19,24,27,32,33,37,38,39,43,48,49, =15码
共4次:10,11,15,16,29,30,35,47, =8码
共5次:01,18,26, =3码
共6次:02, =1码
---------------------------------
共7次:08,28,36,40, =4码 xx
共8次:22,25, =2码 xxx
共9次:20, =1码.xxx----------今年错2~

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛